Deminas
   Jethro


MT kommer att genomföras våren 2020

Beskrivning Poäng Max poäng
Samarbete förare - 10
Samarbete TL - 20
Gripa ta tag 5 m - 15
Gripa ta tag 40 m - 15
Gripa hålla 5 m - 15
Gripa hålla 40 m - 20
Gripa slita dra 5 m - 10
Gripa slita dra 40 m - 10
Förföljande - 10
Förföljande gripande - 15
Uthållighet - 30
Social självsäkerhet - 50
Social nyfikenhet - 40
Socialt samspel - 40
Handlingsförmåga - 50
Anpassningsförmåga - 50
Koncentration - 50
Avreaktion - 50
Minnesbilder - 25
Rädsla - 20
Aggressivitet - 15
Aggressivitet - 40
Skott - 05
Imponer/hot - 05
Delpoäng 1 - 160
Delpoäng II - 440
Totalpoäng - 600
     


Deminas Jethro

2018-06-29 gjordes exteriördelen, den utfördes av Johanna Haglund. Självklart blev min snygging godkänd

Deminas Jethro

Jethro på utställning 2018.

Deminas Jethro

Full fart på stranden i Malmö, 2018.

Deminas Jethro

Full fart på stranden i Malmö, 2018..