Deminas
   Jethro


MT har äntligen blivit genomfört

Beskrivning Poäng Max poäng
Samarbete förare 10
Samarbete TL 12  20
Gripa ta tag 5 m 15
Gripa ta tag 40 m 15
Gripa hålla 5 m 15
Gripa hålla 40 m 20
Gripa slita dra 5 m 10
Gripa slita dra 40 m 10
Förföljande 10  10
Förföljande gripande 15
Uthållighet 24  30
Social självsäkerhet 30  50
Social nyfikenhet 32  40
Socialt samspel 40  40
Handlingsförmåga 40  50
Anpassningsförmåga 30  50
Koncentration 30  50
Avreaktion 40  50
Minnesbilder 20  25
Rädsla 16  20
Aggressivitet 15  15
Nyfikenhet 24  40
Skott 05
Imponer/hot 05
Delpoäng 1 110 160
Delpoäng II 317  440
Totalpoäng 427  600
     


Deminas Jethro

2018-06-29 gjordes exteriördelen, den utfördes av Johanna Haglund. Självklart blev min snygging godkänd

Deminas Jethro

Jethro på utställning 2018.

Deminas Jethro

Full fart på stranden i Malmö, 2018.

Deminas Jethro

Full fart på stranden i Malmö, 2018..