Deminas
   Jethro

Deminas Jethro viltspårchampion.

Våra mål

Sommaren 2019 befann vi oss i Värmland hos goda vänner som jagar vilt och tanken på att prova på viltspår kom på tal. Så vi la några spår och både Jethro och pappa Hobbe tyckte det var skoj, så varför inte köra linan fullt ut.

Uppnådda mål

Jag anmälde till anlagsprov med rådjursklöv och båda grabbarna klarade det galant. Då var det bara att fortsätta med öppet spår med klöv. Båda garbbarna gjorde utmärkta spårupptag med följande spår genom buskar, snår, berg och oländig terräng. Så de kan båda två titulera sig Svensk Vilspårchampion.

Deminas Jethro

Deminas Jethro

Vad är viltspår

Viltspår är ett spår som är anlagt av en människa. Man använder sig av en skank (ben) från ett djur, ofta klövvilt, som man släpar efter sig i spåret. Man skvätter även ut blod, vanligen nötblod. Viltspår består således av tre olika vittringar; människa, blod och skank
Viltspår går man som aktivering för nöjets skull eller för att på prov få hundens lämplighet bedömd. Man kan även lägga viltspår för att träna hunden till att bli en eftersökshund.
Viltspår i sin provform består av två klasser: anlagsklass och öppenklas. I anlagsklass är spåret 2-5 timmar gammalt. I öppen klass är spåret 12-24 timmar gammalt. Spåren läggs i varierad terräng med diverse klurigheter.

Allt för att efterlikna ett skarpt läge med skadad vilt.